DESTEP analyse model voor betere Stakeholdersanalyse

DESTEP analyse model 
 
DESTEP analyse model is oorspronkelijk afkomstig uit de marketing. Maar aangezien het in de kern van de zaak gaat om het maken van een omgevingsanalyse, is dit analyse model uitstekend te gebruiken voor het maken van een stakeholdersanalyse. Het DESTEP analyse model is daarom een uitstekende tool voor projectmanagers die meer grip willen krijgen op alle stakeholders in hun project.
 
Lees verder:
 
 

 

 
30 nlp tips e-book

GRATIS E-book met 30 NLP Tips

Leer hoe je als Project Manager met behulp van NLP beter wordt in Stakeholder Management en méér Invloed krijgt.

80 pagina's boordevol NLP tips!

 
 
 
 

Het DESTEP analyse model als handige tool voor het definiëren van Stakeholder doelgroepen

 
 
DESTEP analyse model stakeholder doelgroepen
 
 
Het DESTEP analyse model is een gestructureerde methode om een omgevingsanalyse uit te voeren. Dit is vooral voor jou als projectmanager handig als je een stakeholdersanalyse gaat uitvoeren. Er bestaat immers altijd de kans om stakeholders over het hoofd te zien. En bovendien is het vanwege de communicatie handig om verschillende doelgroepen te definiëren. Om dit op een gestructureerde wijze aan te pakken kun je gebruik maken van het DESTEP analyse model. Dit model stelt je in staat één voor één de verschillende omgevingsfactoren in kaart te brengen, zodat je zeker weet dat je alle stakeholders goed in kaart hebt gebracht.
 
 

 
 

Wat is het DESTEP analyse model?

 
 
DESTEP analyse model
 
 
DESTEP is een acroniem, maar men gebruikt ook wel eens DEPEST als afkorting voor hetzelfde. Persoonlijk vind ik DESTEP beter klinken. Bij DEPEST denk je al snel aan pesten. DESTEP zou je kunnen lezen als DE STEP, oftewel een stappenplan. Maar of je nu DESTEP of DEPEST gebruikt, het is een afkorting van:

 • Demografische factoren
 • Economische factoren
 • Sociale factoren
 • Technologische factoren
 • Ecologische factoren
 • Politieke factoren

Hieronder zal ik één voor één uitleggen, hoe je het DESTEP analyse model kan gebruiken:
 
 

Demografische factoren

 
DESTEP analyse model Demografische factoren
 
 
 
De eerste letter in het DESTEP analyse model staat voor Demografische factoren. Demografische factoren zijn de karakteristieken die een bepaalde groep definiëren binnen de totale populatie. Daarvoor kunnen de volgende karakteristieken worden gebruikt:

 • Leeftijd
 • Sexe
 • Onderwijs
 • Inkomen
 • Familie grootte
 • Gehuwde status
 • Werk
 • Leeftijd waarop getrouwd
 • Religie
 • Aantal kinderen
 • Sterfte leeftijd

Als je een DESTEP analyse uitvoert voor een project, dan kan een analyse van de demografische factoren je helpen om de doelgroep meteen behoorlijk in te kaderen. Bijvoorbeeld naar een groep van vrouwen tussen de 25 en 35, die vrijgezel zijn en geen kinderen hebben.
 
 

Economische factoren

 
DESTEP analyse model Economische factoren
 
 
 
De tweede letter in het DESTEP analyse model staat voor Economische factoren. Economische factoren worden meestal gedefinieerd in de context van het bepalen van de waarde van een bedrijf of investering:

 • Arbeidskosten
 • Rente percentages
 • Belasting percentages
 • Management fees

Voor het maken van een goede stakeholdersanalyse, zijn eerder de volgende economische factoren relevant:

 • Inkomen per huishouden
 • Schuld per huishouden
 • Percentage besteding aan huishoudgeld versus bijvoorbeeld vakantie
 • etc.

Het gaat er bij de economische factoren dus om criteria te vinden die in geld uit te drukken zijn en waarmee je je doelgroepen scherper kan definiëren. Als je een DESTEP analyse uitvoert voor een project, dan kan een analyse van de economische factoren je helpen om de doelgroep van vrouwen tussen de 25 en 35, die vrijgezel zijn en geen kinderen hebben nog verder in te perken tot bijvoorbeeld vrouwen tussen de 25 en 35, vrijgezel, zonder kinderen met een gemiddeld bruto jaarinkomen van meer dan € 70.000.
 
 

Sociale factoren en culturele factoren

 
DESTEP analyse model Sociale factoren
 
 
 
De derde letter in het DESTEP analyse model staat voor Sociale factoren. Naast sociale factoren, worden hier meestal ook culturele factoren mee bedoeld. Sociale factoren zijn de karakteristieken die de verhouding aangeven die jouw stakeholders hebben ten opzichte van andere mensen en groepen in de samenleving. Daarvoor kunnen de volgende karakteristieken worden gebruikt:

 • Levensstijl
 • Koopgedrag
 • Opleidingsniveau
 • Religie en levensfilosofie
 • Sociale klassen
 • Kernwaarden

Als je een DESTEP analyse uitvoert voor een project, dan kan een analyse van de sociale factoren je helpen om de doelgroep nog verder in te perken tot een groep van vrouwen tussen de 25 en 35, vrijgezel, zonder kinderen met een gemiddeld bruto jaarinkomen van meer dan €70.000, die voornamelijk online kopen, veiligheid belangrijk vinden, hoogopgeleid zijn, katholiek zijn opgevoed en de Margriet lezen.
 
 

Technologische factoren

 
DESTEP analyse model Technologische factoren
 
 
 
De vierde letter in het DESTEP analyse model staat voor Technologische factoren. Technologische factoren zijn de karakteristieken die aangeven welke technologie beschikbaar is en wordt gebruikt door jouw Stakeholders. Daarvoor kunnen de volgende karakteristieken worden gebruikt:

 • Draadloos of niet?
 • Geautomatiseerd of niet?
 • Merk
 • Hoogwaardige techniek of niet?
 • Communicatie mogelijkheden

Als je een DESTEP analyse uitvoert voor een project, dan kan een analyse van de technologische factoren je helpen om de doelgroep nog verder in te perken tot een groep van vrouwen tussen de 25 en 35, vrijgezel, zonder kinderen met een gemiddeld bruto jaarinkomen van meer dan €70.000, die voornamelijk online kopen, veiligheid belangrijk vinden, hoogopgeleid zijn, katholiek zijn opgevoed, de Margriet lezen, een iPhone en Macbook gebruiken en meestal internetten met 4G breedband.
 
 

Ecologische factoren

 
DESTEP analyse model Ecologische factoren
 
 
 
De vijfde letter in het DESTEP analyse model staat voor Ecologische factoren. Ecologische factoren zijn de karakteristieken die aangeven in welke omgeving jouw stakeholders leven en hoe ze zich verhouden tot hun omgeving. Omgeving moet je in dit geval heel ruim zien, dus de directe omgeving, maar ook ver daarbuiten.
Daarvoor kunnen de volgende karakteristieken worden gebruikt:

 • klimaat
 • het weer
 • natuur en landschap
 • energiebronnen
 • zorg om leefmilieu
 • duurzaam verantwoord
 • maatschappelijk verantwoord

Als je een DESTEP analyse uitvoert voor een project, dan kan een analyse van de ecologische factoren je helpen om de doelgroep nog verder in te perken tot een groep van vrouwen tussen de 25 en 35, vrijgezel, zonder kinderen met een gemiddeld bruto jaarinkomen van meer dan €70.000, die voornamelijk online kopen, veiligheid belangrijk vinden, hoogopgeleid zijn, katholiek zijn opgevoed, de Margriet lezen, een iPhone en Macbook gebruiken, die meestal internetten met 4G breedband, houden van lange strandwandeling en lid zijn van Greepeace.
 
 

Politieke factoren

 
DESTEP analyse model Politieke factoren
 
 
 
De zesde letter in het DESTEP analyse model staat voor Politieke factoren. Politieke factoren zijn de karakteristieken die aangeven hoe stakeholders zich verhouden tot de politiek.
Daarvoor kunnen de volgende karakteristieken worden gebruikt:

 • Wetgeving (nationaal en internationaal)
 • Overheidsbeleid (binnenlands en buitenlands beleid)
 • Invloed van overheid op bedrijfsleven
 • Mate van invloed van burgers op overheidsbeleid
 • Mate van interventie in economie door de overheid
 • Invloed van belangenorganisaties
 • Mate van godsdienstvrijheid
 • Vertouwen burgers in politiek
 • Mate van scheiding tussen kerk en staat

Als je een DESTEP analyse uitvoert voor een project, dan kan een analyse van de ecologische factoren je helpen om de doelgroep nog verder in te perken tot een groep van vrouwen tussen de 25 en 35, vrijgezel, zonder kinderen met een gemiddeld bruto jaarinkomen van meer dan €70.000, die voornamelijk online kopen, veiligheid belangrijk vinden, hoogopgeleid zijn, katholiek zijn opgevoed, de Margriet lezen, een iPhone en Macbook gebruiken, die meestal internetten met 4G breedband, houden van lange strandwandeling, lid zijn van Greepeace, nog nooit van hun leven hebben gestemd op een politieke partij (en dat trouwens ook niet van plan zijn) en vinden dat de overheid zich niet zoveel moet bemoeien met de bevolking.
 
 

 
 

Toepassing van het DESTEP analyse model voor Stakeholdersanalyse

 
 
DESTEP analyse model toepassing
 
 
Het DESTEP analyse model is een tool die het beste wordt ingezet in Stap 3 van de Stakeholdersanalyse. Belangrijk onderdeel van deze stap is het identificeren van alle stakeholders. Om dit te kunnen doen, is het handig als je eerst weet welke stakeholder doelgroepen jouw project heeft. En daarvoor kun je het DESTEP analyse model gebruiken.
 
Bepaal één voor één voor elk van de verschillende factoren wat de criteria zijn die kenmerkend zijn voor jouw project. Op die manier wordt je doelgroep definitie steeds verfijnder. Totdat je aan het eind van het proces één of meer zeer precies omschreven doelgroepen hebt. Vervolgens kan je dan gemakkelijk bepalen wie binnen elk van deze doelgroepen de belangrijkste stakeholders zijn.
 
 

30 nlp tips e-book

GRATIS E-book met 30 NLP Tips

Leer hoe je als Project Manager met behulp van NLP beter wordt in Stakeholder Management en méér Invloed krijgt.

80 pagina's boordevol NLP tips!

 
 

Tot slot

 
Naast DESTEP en DEPEST, wordt ook wel eens het acroniem PESTLE gebruikt voor het maken van een stakeholdersanalyse. Daarbij staat de L voor Legal, dus wettelijke factoren.
 

Harry Heijligers
 

Ik leer Project Managers hoe ze hun mensenkennis kunnen vergroten, zodat ze met meer plezier succesvoller hun projecten doen. Tenslotte doen we projecten altijd mét mensen en vóór mensen. Dus iedere verbetering in je mensenkennis werkt als een succeshefboom op jouw projectsucces! NLP biedt hiervoor simpele en praktische tools die ik speciaal op maat gemaakt heb voor Project Managers.

>